Bevezető Kronológia Adatok Fotók Tárgyak Újságcikkek Szöveges dokumentumok Sajtóvisszhang
 

Az MSZMP határozatai és dokumentumai (Budapest, Kossuth, 1974)

„A helyzet alakulása szempontjából helyesnek bizonyult, hogy az elmúlt években felfigyeltünk azokra a gócokra, amelyek szervezőivé válhattak volna káros tendenciák, csoportosulások kibontakozásainak, s a politikai és adminisztratív módszerek megfelelő kombinálásával elszigeteltük őket.” (MSZMP KB Agit-Prop Biz. állásfoglalás a felsőoktatásról, 1968.aug.30., 180-181.o.)


 


Felerősödtek a külön baráti csoportosulások, a szórakozások, a szabad idő külön utakon való eltöltése, a hobbyknak éles öncélúsága. (…) Elég széles körben divatos jelszóvá és magatartássá vált a nonkonformizmus, a generációs különbségek túlhangsúlyozása, a ’’konzervatív marxizmus’’ meghaladásának hangoztatása, amely igazolást és táplálást nyer egyes irodalmi és művészeti megnyilvánulásokból s ideológiai életünk más csoportjainak, elsősorban egyes filozófiai szociológiai irányzatainak ösztönzéseiből. (…) Politikai munkánk gyengesége, hogy pártszervezeteink, a pedagógiai vezetés, a marxizmus tanszékek, a KISZ-aktíva nem elég érzékeny ezekre a jelenségekre.” (MSZMP KB Agit-Prop Biz. állásfoglalás a felsőoktatásról, 1968.aug.30., 184.o.)


 


„Nagymértékben gátolja a hallgatók közötti politikai előrehaladást, hogy nagyon sok helyen elmosódott a KISZ-aktíva politikai jellege.” (MSZMP KB Agit-Prop Biz. állásfoglalás a felsőoktatásról, 1968.aug.30., 185.o.)


 


„A felsőoktatási intézmények nagy részében egyáltalán nincs klubtevékenység; néhány példamutatóan dolgozó diákklub mellett másokban csak nagyon esetlegesen folyik a szórakoztató és művelő munka. Egyesekben a fenntartáshoz szükséges anyagi bázis érdekében gyakran engednek az olcsó igényeknek, sőt arra is volt példa, hogy egy-egy klub egészségtelen jelenségek tanyájává vált. (…) Egyes művészeti csoportok és szakkörök programjában szembetűnő az egyoldalú, csak meghatározott burzsoá, modernista irányzatoknak való hódolás.” (MSZMP KB Agit-Prop Biz. állásfoglalás a felsőoktatásról, 1968.aug.30., 194.o.)


 


„A kétfrontos harc elvi talaján szilárdan állva, éber figyelmet kell fordítani az élénkülő nacionalista, revizionista és kispolgári anarchista tendenciák visszaverésére, elszigetelésére.” (MSZMP KB Agit-Prop Biz. állásfoglalás a felsőoktatásról, 1968.aug.30., 197.o.)


 


 


„A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága legutóbb 1957-ben foglalkozott átfogóan az ifjúság helyzetével, az ifjúsági szövetség feladataival. (…) Hazánkban az ifjúság döntő többsége magáénak vallja a szocialista célkitűzéseket, vállalja a társadalom törekvéseit, helyesli és támogatja a párt politikáját. Ennek ellenére fel kell figyelnünk a tapasztalható ellentmondásokra, s foglalkoznunk kell megoldásukkal. (..,) Az ifjúság nevelése a társadalom egészének ügye: ez azonban még nem mindenki előtt világos.” (MSZMP KB állásfoglalása ifjúságpolitikai kérdésekben 1970. február 18-19., 488.o.)


 


„A fiatalok számottevő politikai, társadalmi erőt képviselnek; véleményüknek nemcsak befolyásolása, hanem meghallgatása is szükséges.” (MSZMP KB állásfoglalása ifjúságpolitikai kérdésekben 1970. február 18-19., 490.o.)


 


A szocialista rendszer az ifjúság számára életének természetes közege. (…) Művelődésben, életstílusban az ifjúság elég széles rétege érzékeny az ellenséges nyugati hatásokra.” (MSZMP KB állásfoglalása ifjúságpolitikai kérdésekben 1970. február 18-19., 491.o.)


 


A közéleti aktivitást csökkenti, hogy a feladatok, amelyeket az ifjúság elé állítunk, gyakran nem elég vonzóak, némelykor csak álfeladatok, az esetek többségében utasításra, nem pedig a maguk elhatározása alapján végzik őket.” (MSZMP KB állásfoglalása ifjúságpolitikai kérdésekben 1970. február 18-19., 501.o.)

 

Közalapítvány Oldaltérkép Linkek
OTP

Fejlesztette a 
CENTER.HU Kft.

www.lakossagcsere.hu www.svabkitelepites.hu www.xxszazadintezet.hu www.xxiszazadintezet.hu www.terrorhaza.hu www.koestler.hu www.orwell.hu www.magyarholokauszt.hu www.magyartragedia1945.hu www.magyarforradalom1956.hu http://www.delvidekitragedia.hu przewoznik.terrorhaza.hu http://www.habsburg.org.hu Magyar Nemzet Heti Válasz where Funzine Hírszerző ECHO TV Klubrádió inforadio.hu hírTV atv