Bevezető Kronológia Adatok Fotók Tárgyak Újságcikkek Szöveges dokumentumok Sajtóvisszhang
 

Komócsin Zoltán: Nemzeti érdekek, internacionalista célok (Budapest, Kossuth, 1972)

A társadalmi fejlődésnek a mai szakaszában a kommunista világmozgalomban kétségkívül bonyolult a helyzet, objektív és szubjektív okokból eredően egyaránt. (Komócsin Zoltán: Az internacionalista elkötelezettség és a nemzeti érdek egységes egészet alkot, /Pravda/, 1969.október 15., 39.o.)


 


Írásban és szóban szeretném még több emberrel – legfőként a felnövekvő fiatal nemzedékkel – megismertetni Lenin hagyatékát, fölkelteni és megerősíteni egyre több és több emberrel azt, a nagyszerű érzést, amelynek birtokában vannak mindazok, akik leninistának, kommunistának vallják magukat. (Komócsin Zoltán: Lenin a mi életünkben, Béke és szocializmus 1970.február, 52o.)


 


Az ’emberarcú szocializmus’ jelszava megtévesztő jelszó, amely csak arra való, hogy diszkreditálja a szocializmus eddig megvalósult formáit, mint antihumánust bélyegezze meg őket, s megtagadja a szocialista építés általános, egyetemes érvényű törvényszerűségeit. (Komócsin Zoltán: Hazánk felszabadulásának negyedszázados évfordulója a lenini centenárium évében, /Társadalmi Szemle/ 1970. április, 64.o.)


 


A párt kultúrpolitikai, művelődési, tudománypolitikai irányelvei, az ifjúság és a nők helyzetéről hozott határozatai külön-külön és együttvéve is megmutatják, hogy miként válaszol a párt a megérett társadalmi problémákra, s milyen módon kívánja a további fejlődést elősegíteni. (Komócsin Zoltán: Hazánk felszabadulásának negyedszázados évfordulója a lenini centenárium évében, /Társadalmi Szemle/ 1970. április, 67.o.)


 

 

Közalapítvány Oldaltérkép Linkek
OTP

Fejlesztette a 
CENTER.HU Kft.

www.lakossagcsere.hu www.svabkitelepites.hu www.xxszazadintezet.hu www.xxiszazadintezet.hu www.terrorhaza.hu www.koestler.hu www.orwell.hu www.magyarholokauszt.hu www.magyartragedia1945.hu www.magyarforradalom1956.hu http://www.delvidekitragedia.hu przewoznik.terrorhaza.hu http://www.habsburg.org.hu Magyar Nemzet Heti Válasz where Funzine Hírszerző ECHO TV Klubrádió inforadio.hu hírTV atv